06-50400928 / 06-44568878 info@zaagmannen.nl

Diensten

De Zaagmannen kunnen u van dienst zijn bij de volgende werkzaamheden:

Kappen, rooien en vellen van bomen

Het verwijderen van bomen, ook wel kappen, rooien of vellen genaamd waarbij wij het hout voor u af kunnen voeren of op maat zagen voor verdere verwerking tot bijvoorbeeld brandhout.

De termen kappen, rooien en vellen worden vaak door elkaar gebruikt. Er zijn een aantal kleine verschillen in de betekenis van de termen.

  • Kappen: Wanneer we een boom kappen dan wordt de boom omgezaagd om deze te verwijderen. Vaak blijft dan een klein restje stam staan. Ook de wortel blijft aanwezig in de grond.
  • Rooien: Bij het bomen rooien worden de bomen met wortels en al uit de grond gehaald of frezen we de wortel weg.
  • Vellen: Bomen vellen is vergelijkbaar met kappen, alleen wordt dan de boom tak voor tak afgebroken. Deze techniek passen we toen wanneer de boom niet in één keer kan vallen. Mocht er onder de boom ook weinig ruimte zijn door bijvoorbeeld bebouwing dan vangen we de vallende takken af met touwen om ze zo rustig naar de juiste plaats op de grond te begeleiden.

Stormschade

Een flinke storm kan behoorlijk veel schade aanrichten. Afgewaaide takken kunnen gebouwen en voertuigen behoorlijk beschadigen. Ook kunnen omgewaaide bomen wegen en andere doorgangen versperren. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk opgeruimd wordt, zodat het dagelijkse verkeer er weer langs kan.

Omgewaaide bomen op lastige, drukke plekken hebben de hoogste prioriteit. Wij komen zo snel mogelijk langs om de omgevallen boom of takken op te ruimen, zodat het dagelijks leven er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

In het geval van stormschade of andere urgente werkzaamheden kunt u ons 24/7 bellen op 06-50400928.

Uitsnoeien

Het uitsnoeien van bomen waarbij we (grote) takken verwijderen, de boom weer in model brengen of terusnoeien omdat hij te groot geworden is. Eventueel kunnen wij ook het afvoeren van groenafval verzorgen of het kleinzagen van grotere takken tot brandhout.

Wij maken bij het uitsnoeien gebruik van een hoogwerker of klimtechnieken. Welke op uw specifieke situatie van toepassing is hangt af van de bereikbaarheid van de plek, de hoeveelheid bomen, de omstandigheden, etc.

Leveren van brandhout

Wij leveren, op beperkte schaal, ook brandhout. Dit is afhankelijk van het aanbod. Mocht u zelf reeds stammen hebben of bomen willen laten vellen en verwerken tot brandhout dan kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Mocht u interesse hebben in het afnemen van brandhout dan kunt u contact met ons opnemen en uw interesse kenbaar maken.

Stam en wortels frezen

Na het kappen of vellen van een boom blijft de stronk over. Deze kan door gebruik te maken van een zogenaamde stobbenfrees worden verwijderd. Wortels en de diepere delen van de stronk worden tot circa 20 centimeter onder het maaiveld gefreesd. Hierdoor is niet alleen alles bovengronds van de boom weg, maar worden ook de stam en wortels weer sneller verteerd.

Let op: de omgevingsvergunning

U mag over het algemeen niet zomaar een boom verwijderen, zelfs als deze op eigen grond staat. Er gelden regels voor het verwijderen van bomen welke verschillen per gemeente. Voordat u een boom gaat verwijderen uit uw tuin, dient u eerst uw gemeente te raadplegen of u mag kappen en of u een omgevingsvergunning (de vroegere kapvergunning) nodig heeft.

Kapt u de boom zonder vergunning, dan kunt u te maken krijgen met een fikse boete. In sommige gevallen kan deze tot duizenden euro’s oplopen. Het is dus verstandig om een aanvraag in te dienen. Geef daarbij goed aan om wat voor soort boom het gaat en waarom u deze wilt kappen. Een aanvraag is helaas niet gratis, de kosten verschillen per gemeente. Daarnaast kan het tot wel acht weken duren voordat er van de gemeente een bericht volgt.

De vergunning moet worden aangevraagd door de eigenaar van de boom, als huurder is het niet mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen. De boomverzorger die de boom kapt is verder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van de vergunning.